Home | Contact Us
 


 

Faculty


1st Row from left - Mr. Amit Shukla, Mr. Ajay Singh Negi., Mr. C.M.Bhatt. Mr. Pankaj Mittal, Mr. A.K.Kandwal (Principal), Mr. M.K.Sinha, Mrs. Kalpana Panth, Mrs. Meenakshi Choudhary, Mrs. Rashmi Gupta, Mr. Ajay Singh.

2nd Row Standing from left - Mrs. Mamta Sharma, Mrs. Hema Tripathi, Mrs. Geeta Sharma, Mrs. Jyotsna Negi, Mrs. Manjula Sharma, Mrs. Rajni Pal, Miss. Anjali Singh, Mrs. Pushpa Dhyani, and Miss. Deepa Sharma.

3rd Row Standing from left - Mrs. Sunita Rawat, Mrs. Poonam Choudhary, Mrs. Shashi Saluja, Mrs. Malti Verma, Mrs. Pooja Mittal, Mrs. Seema Anand, Mrs. Poonam Goswami, Mrs. Shefali Sharma, and Miss. Anupama Bala. Mrs. Meena Bhatt, Mrs. Rinku Dixit.